Działamy globalnie, ale też pomagamy lokalnie. Na wniosek naszych zakładowych członków piszemy list w obronie pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu. Domagamy się zarobków zgodnych z faktycznie wykonywanymi obowiązkami oraz z siatką płac, równego traktowania, przywrócenia do pracy niesłusznie zwolnionych pracowników!