W dniu dzisiejszym nasza zakładowa organizacja ZUS weszła z pracodawcą w spór zbiorowy. Przedmiotem sporu są trzy postulaty: podniesienie wynagrodzeń zasadniczych pracowników o 60%, przywrócenie dodatku stażowego w wysokości 1% za każdy rok pracy w ZUS, zakończenie systemu premiowego i powrót do systemu nagród. Podwyżki o 60% będziemy domagać się również w innych instytucjach sfery budżetowej i samorządowej. Poniżej pismo informujące o wszczęciu sporu.