W dniu dzisiejszym nasz międzyzakładowy związek w Krajowej Administracji Skarbowej wszedł w spory zbiorowe z Dyrektorami Izb Administracji Skarbowej w dziewięciu województwach oraz z Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej. Domagamy się podniesienia wynagrodzeń zasadniczych o 20% i pełnej realizacji uchwały modernizacyjnej. Mamy dość niskich płac!