Dziś zgłosiliśmy wniosek do rzeczników dyscyplinarnych Uniwersytetu Warszawskiego o zainicjowanie postępowania dyscyplinarnego wobec prof. Gertrudy Uścińskiej. Prof. Uścińska w swojej działalności publicznej podejmuje działania naganne etycznie i o dużej szkodliwości społecznej. Uścińska nie tylko działa na szkodę ZUS i jego pracowników, ale też psuje wizerunek i renomę Uniwersytetu Warszawskiego. Jej autorytarne, antypracownicze, przemocowe działania wobec pracowników ZUS stanowią też fatalny przykład dla młodych ludzi i dyskwalifikują ją w roli pracownika dydaktycznego. Poniżej pismo w tej sprawie.