Sąd Apelacyjny we Wrocławiu zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Opolu i odrzucił wniosek Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu o udzielenie zabezpieczenia! Kilkanaście tygodni temu sąd pierwszej instancji przyznał pracodawcy zabezpieczenie w postaci zakazu krytykowania przez nas firmy za łamanie praw pracowniczych na okres pół roku. Odwołaliśmy się od tej decyzji i Sąd Apelacyjny we Wrocławiu przyznał nam rację! Dlatego powtarzamy: zamordystyczna prezes MZEC w Kędzierzynie-Koźlu Jolanta Gądek-Rypel na masową skalę łamie prawa pracownicze i powinna utracić stanowisko! Jednocześnie obiecujemy, że będziemy konsekwentnie bronić naszych związkowców i nagłaśniać patologie, które mają miejsce w firmie!