Dziś wysłaliśmy skargę do Państwowej Inspekcji Pracy przeciwko Agencji Aktorskiej Edwin Film, która zaoferowała dla statystów stawki poniżej minimalnej płacy godzinowej przy nagraniach do nowego filmu Patryka Vegi.