Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa kontynuuje swoje działania na rzecz odśmieciowienia polskiego rynku pracy. Premier, Mateusz Morawiecki kilkanaście dni temu zapowiedział likwidację umów śmieciowych, tymczasem wciąż występują one na masową skalę w strategicznych spółkach skarbu państwa. Postanowiliśmy pomóc rządowi w walce z patologiami na rynku pracy.

W ciągu ostatnich dni zgłosiliśmy skargi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odnośnie umów śmieciowych występujących w PLL LOT i TVP oraz spółkach od nich zależnych. W dniu dzisiejszym przesłaliśmy do ZUS-u skargę przeciwko Poczcie Polskiej odnośnie niezgodnego z przepisami zatrudniania pracowników w ramach umów cywilnoprawnych. Wnioskujemy o kontrolę w tej sprawie, zamianę kontraktów cywilnoprawnych na etaty i zapłatę zaległych składek przez Pocztę Polską oraz spółki od niej zależne.