Zrzeszony u nas Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty wnioskuje do zarządu firmy o wypłaty tysiączłotowej nagrody dla każdego pracownika. Łączna wartość środków przeznaczonych na nagrody nie byłaby wyższa od wydatków na przygotowania do wyborów, które nie odbyły się.