Zrzeszony u nas Wolny Związek Zawodowy Pracowników Poczty złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd Poczty Polskiej.