6 lipca w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych powstała nasza organizacja zakładowa. Przewodniczącą Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych została Ilona Garczyńska.

W najbliższych tygodniach będziemy podejmować działania między innymi na rzecz wyższych płac, przestrzegania przepisów BHP, transparentności awansów i konkursów, walki z kolesiostwem i nepotyzmem.

Wszystkich pracowników ZUS-u zapraszamy w nasze szeregi! Stąd można ściągnąć naszą deklarację członkowską: https://www.za.org.pl/wp-content/uploads/2019/07/DEKLARACJA_CZLONKOWSKA.pdf. Piszcie do naszej przewodniczącej w ZUS-ie na: ilo@op.pl.