Protestujemy przeciwko dyskryminacji pracowników służby cywilnej! Obecnie, zgodnie z ustawą, urzędnicy mogą jedynie odbierać dni wolne za nadgodziny i nie mają prawa do odbierania dodatków za nadliczbową pracę. W ten sposób są wyłączeni z przepisów Kodeksu pracy i dyskryminowani względem milionów pracowników zatrudnionych w innych segmentach rynku pracy. Dzieje się tak, choć urzędnicy służby cywilnej co roku przepracowują dziesiątki tysięcy nadgodzin. 

W tej sytuacji apelujemy do parlamentarzystów wszystkich opcji politycznych o pilną nowelizację ustawy o służbie cywilnej. Trudno nam zrozumieć, dlaczego korpus służby cywilnej jest dyskryminowany względem pozostałych pracowników.