Liderka naszego związku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Ilona Garczyńska skierowała wniosek do Najwyższej Izby Kontroli odnośnie nieprawidłowości w ZUS. Chodzi m.in. o zmiany systemów informatycznych bez przetargu, zatrudnianie na kluczowych stanowiskach osób bez kompetencji, nierówne płace za tę samą pracę, mobbing, przydzielanie pracownikom obowiązków ponad ich możliwości, marnotrawienie środków publicznych, odmowę udzielania informacji publicznej przez władze ZUS.

We wtorek, 12 października o 17.00 w Sejmie odbędzie się Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, na którym ma być obecna prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Gertruda Uścińska. Przedstawiciele Związkowej Alternatywy będą obecni na obradach i chcą zadać pani prezes pytania odnośnie nieprawidłowości w ZUS.

15 października odbędzie się natomiast spotkanie władz ZUS-u ze Związkową Alternatywą odnośnie otwartego przez nas sporu zbiorowego. Naszym kluczowym postulatem jest podwyżka wynagrodzeń pracowników ZUS o 60%. W dotychczasowych rozmowach władze ZUS-u nie godziły się na podjęcie z nami negocjacji na ten temat. Po konsultacjach z naszymi prawnikami uznaliśmy, że odmawiając podjęcia rozmów na temat przedmiotu sporu zbiorowego, ZUS łamie prawo, a ponadto daje nam zielone światło do referendum strajkowego. Wnioski w tej sprawie przekażemy władzom Zakładu na spotkaniu 15 października.