Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmówił przekazania naszej organizacji związkowej kontaktów do pracowników w celu przeprowadzenia referendum strajkowego. Stało się tak, choć przez wiele dni ZUS przekonywał, że nasz strajk byłby nielegalny właśnie ze względu na brak referendum. Jest to kolejny przejaw złamania ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych przez prezes ZUS, Gertrudę Uścińską. Poniżej pismo Zakładu w tej sprawie.