Zrzeszony u nas Związek Zawodowy “Świdniczanie” poinformował Państwową Inspekcję Pracy o łamaniu praw pracowniczych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Świdnicy. Chodzi o wymuszanie na pracownikach podpisania klauzuli poufności odnośnie poziomu ich płac. Nasza działaczka spytała o podstawę prawną tego typu dokumentów i wtedy pracodawca odmówił podniesienia jej wynagrodzenia.