6 września bieżącego roku przed olsztyńską placówką Intermarche odbyła się konferencja prasowa, na której zostały przedstawione żądania naszego związku odnośnie zmian warunków zatrudnienia w firmie. W konferencji udział wzięli: Piotr Szumlewicz – przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, Łukasz Michnik – koordynator Społecznego Rzecznika Praw Obywatelskich w Warmińsko-Mazurskim oraz Natalia Opalach – reprezentantka zrzeszonych wokół sprawy byłych pracowników Intermarche.

Podczas konferencji zostały przedstawione nasze postulaty wobec władz firmy. Przedstawiliśmy również list wysłany do władz krajowych Intermarche, a reprezentantka załogi mówiła o toczącym się postępowaniu Państwowej Inspekcji Pracy odnośnie nieprawidłowości mających miejsce w placówce.

Poniżej list do władz polskiego Intermarche oraz postulaty do władz jej olsztyńskiego oddziału.