Niedawno powstały nasz związek w Komisjach Egzaminacyjnych (tak w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych, jak i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej) przedstawił swoje postulaty, które przesłał też pracodawcy.

1. 50 % podwyżki dla wszystkich pracowników,
2. Wprowadzenie elastycznego czasu pracy,
3. Wprowadzenie elektronicznego pomiaru czasu pracy,
4. Uregulowanie ścieżki awansu zawodowego,
5. Cyfryzacja instytucji (wprowadzenie EZD, dostęp do służbowej poczty elektronicznej dla wszystkich pracowników).
6. Równe traktowanie pracowników (m.in poprzez równy dostęp, niezależnie od stanowiska, do służbowych miejsc parkingowych),
7. Ustalenie przejrzystych zasad przyznawania premii uznaniowych i włączenie premii regulaminowej do zasadniczego wynagrodzenia.
8. Elastyczne podejście do zmiany planów urlopów wypoczynkowych.