Zrzeszony w naszej centrali Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa w Zakładach Mięsnych Peklimar 2 Sp z o.o. wyraził wsparcie dla lidera Wolnego Związku Zawodowego Pracowników Poczty, Piotra Moniuszki, któremu zarząd Poczty Polskiej grozi zwolnieniem dyscyplinarnym.