Zrzeszeni u nas pracownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego domagają się wzrostu płac o 20%, wydłużenia przerw w pracy o 15 minut w dzień i o 70 minut w nocy oraz zwiększenia wymiaru urlopu wypoczynkowego o 6 dni. Czas, by ministerstwo zainteresowało się ciężką, odpowiedzialną pracą pracowników powiadamiania ratunkowego!

Poniżej pismo do ministra spraw wewnętrznych i administracji, Mariusza Kamińskiego, podpisane przez przewodniczącego Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Tobiasza Grzempowskiego.