Zarząd Polskich Linii Lotniczych LOT przedstawił załodze skrajnie antypracownicze propozycje, a na dodatek nie podjął dialogu ze stroną związkową. Dlatego zrzeszony u nas Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego zdecydował się na wejście w spór zbiorowy z pracodawcą.

W pełni popieramy naszych kolegów i koleżanki z PLL LOT! Nie ma zgody, by przerzucać koszty kryzysu na pracowników!