Zrzeszony u nas Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego zawiadomił Państwową Inspekcję Pracy o łamaniu przepisów Ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim Dz.U.1999 Nr 90 poz.999 , przez Spółkę PLL LOT S.A. Poniżej treść zgłoszenia.