Zrzeszony u nas Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego wchodzi w kolejny spór zbiorowy w PLL LOT. Nasi związkowcy domagają się przyznania wszystkim pracownikom zatrudnionym na stanowiskach personelu pokładowego wynagrodzenia za odbywane przez członków personelu pokładowego podróże służbowe wykonywane w charakterze pasażera w wysokości 50% stawki godzinowej (godzinę nalotu ponad pensum) za każdą godzinę takiego przelotu. Mamy dość lekceważenia i niskich płac!