Zrzeszony u nas Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego  zgłosił do Państwowej Inspekcji Pracy doniesienie odnośnie mobbingu stosowanego wobec personelu pokładowego w Polskich Liniach Lotniczych LOT, domagając się kontroli w tym zakresie.