Piotr Ikonowicz: Zadeptywanie społeczników

Piotr Moniuszko jest związkowcem na poczcie we Wrocławiu. Został zwolniony dyscyplinarnie, bo za bardzo fikał. Zwolniono go mimo, że przed zwolnieniem chroni go prawo. Ale Poczta Polska ma to prawo w nosie. Wiedzą, że za rok dwa przegrają w sądzie, a mimo to zwalniają...