Czas na jawność płac!

Czas na jawność płac!

Zgodnie z ustawą przyjętą przez Sejm od lipca 2022 r. każda umowa zawarta przez jednostkę sektora finansów publicznych ma być ujawniona w Centralnym Rejestrze Umów prowadzonym przez Ministerstwo Finansów. Jednak przyszłość tych przepisów nie jest jasna, bo Trybunał...