Przyszłość będzie się kształtować w walce między różnymi wizjami społeczeństwa i my z pewnością będziemy jednym z podmiotów aktywnie zaangażowanych w tę walkę. Myślę, że żyjemy teraz w bardzo ważnym momencie, bo kryzys jest wykorzystywany przez obóz rządzący do kwestionowania wielu podstawowych praw pracowniczych, niszczenia praworządności, wprowadzania coraz większej liczby elementów państwa autorytarnego. Władza wypowiedziała dzisiaj wojnę pracownikom i przyjmowane przez nią tarcze mogą zaszkodzić rynkowi pracy na wiele lat. Z drugiej strony przed siłami postępowymi, w tym przed nami, czeka wielkie wyzwanie, aby w tym trudnym czasie przedstawiać całościową alternatywę wobec polityki Prawa i Sprawiedliwości. Widzimy, że narasta niezadowolenie wobec rozwiązań rządowych i ludzie oczekują innej polityki. Dlatego w najbliższych tygodniach będziemy czynnie wyrażać opór wobec działań władz i proponować własną wizję gospodarki i rynku pracy. Naszym zdaniem zamiast cięć, zwolnień, wzrostu elastyczności rynku pracy, odbierania pracownikom ich podstawowych praw, należałoby dzisiaj wprowadzić całościowy pakiet na rzecz stabilności zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Chodziłoby między innymi o oparcie rynku pracy na branżowych układach zbiorowych, o eliminację zdecydowanej większości umów nieetatowych, o wprowadzenie ustawowych odsetek za niepłacenie pensji na czas wysokości pół procenta dziennie, o jawność płac w całej gospodarce, o bardziej progresywny system podatkowy, o wprowadzenie minimalnego dochodu gwarantowanego wysokości 1500 zł miesięcznie, czyli uzupełnienia dochodów osób najbiedniejszych do kwoty 1500 zł, o zwiększenie progresji podatkowej czy o radykalne doinwestowanie i rozwój wysokiej jakości usług publicznych. Myślę, że najbliższe miesiące będą bardzo burzliwe, bo władza wybrała kierunek konfrontacji z pracownikami. Z pewnością nie będziemy biernie się przyglądać, jak rząd próbuje nam odbierać nasze podstawowe prawa.

Tutaj całość wywiadu: https://www.pdknews.pl/wywiad-z-przewodniczacym-zwiazku-zawodowego-zwiazkowa-alternatywa-piotrem-szumlewiczem/