Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało na nasze pismo, w którym postulujemy zawarcie układu zbiorowego dla całej branży opiekuńczej (tutaj nasz list: https://www.za.org.pl/domagamy-sie-umow-etatowych-dla-polskich-opiekunek-w-niemczech/). Niestety odpowiedź na nasz list jest wysoce niezadowalająca. Ministerstwo odrzuca propozycję zawarcia międzyrządowego układu zbiorowego. W kluczowym fragmencie listu ministerstwo pisze: “Należy pamiętać, że umowy o opiekę nad osobą starszą a określonymi pracownikami i trudno jest to regulować międzyrządowym układem zbiorowym”. Najwyraźniej rząd nie zna przepisów niemieckich w sektorze opieki, które wymagają pracy etatowej dla każdego pracownika opieki, a przy okazji nie dba o ciężki los polskich opiekunek.