Po doniesieniach medialnych o nieprawidłowościach w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) firma postanowiła zwolnić chronionego prawem związkowca, który alarmował o łamaniu procedur bezpieczeństwa w Agencji. Kontroler z ponad 25-letnim stażem od niemal roku reprezentował Związek Zawodowy Kontrolerów Ruchu Lotniczego w kontaktach z kierownictwem PAŻP. Zwolniony pracownik w 2012 roku pełnił funkcję Specjalisty ds. Operacyjnego Zarządzania Bezpieczeństwem w Ruchu Lotniczym i uzgadniał analizę bezpieczeństwa dotyczącą pracy na połączonych stanowiskach. Gdy PAŻP z początkiem pandemii zaczęła na szeroką skalę stosować SPO (Single Person Operations), wskazywał on na uchybienia i potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Niestety, zamiast zwiększenia troski o bezpieczeństwo, firma postanowiła zwolnić związkowca. Jesteśmy dziś świadkami próby zastraszenia i uciszenia pracowników bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo operacji lotniczych w Polsce. W związku z powyższym ZZKRL złożył doniesienie do prokuratury w sprawie utrudniania działalności związkowej przez kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. 

Jako organizacja zaprzyjaźniona z ZZKRP wyrażamy pełną solidarność ze zwolnionym związkowcem i domagamy się natychmiastowego przywrócenia go do pracy. Nie godzimy się na zastraszanie działaczy związkowych i oszczędności na procedurach bezpieczeństwa!