Skąd jednak ta złość urzędników? Krajowa Administracja Skarbowa to instytucja zatrudniająca przede wszystkim wysokiej klasy ekspertów. Ich praca jest bardzo odpowiedzialna, a KAS to instytucja, która stanowi krwiobieg systemu podatkowego państwa. Stąd prawdopodobnie ustawowy zakaz strajku w skarbówce. Gdyby wszyscy pracownicy KAS na 2–3 tygodnie odeszli od biurek, posypałby się budżet państwa. Skutek byłby jeszcze bardziej piorunujący niż przy odmowie pracy przez kontrolerów ruchu lotniczego. Jest to więc praca bardzo ważna dla państwa i zarazem wymagająca wysokich kwalifikacji. Niestety jednak rząd nie dba o KAS i po macoszemu traktuje swoją administrację.

Przede wszystkim od 2009 roku (z krótką przerwą) aż do dziś płace w całej sferze budżetowej były zamrożone. Władza dosypywała jedynie środki wybranym grupom zawodowym albo zwiększała fundusz płac bez powszechnej waloryzacji wynagrodzeń. W praktyce oznaczało to różnicowanie poziomu wynagrodzeń między pracownikami na tych samych stanowiskach i pomiędzy różnymi urzędami skarbowymi. Stąd pensje wielu urzędników skarbówki w ciągu ostatnich 10 lat stały w miejscu lub tylko nieznacznie wzrosły.

Dziś wynagrodzenia w KAS nie są wysokie. Strona społeczna szacuje, że mediana wynagrodzeń wynosi tam około 3500 zł netto. Związkowa Alternatywa w KAS od początku swojego istnienia występuje o informację na temat struktury wynagrodzeń w skarbówce, ale wciąż nie otrzymała pełnych danych na ten temat. Władze KAS podają, że średnie wynagrodzenie w instytucji wynosi ponad 7700 zł brutto, ale to kwota, która zawiera w sobie pensje dyrektorów i naczelników, a zatem nie odzwierciedla faktycznych zarobków urzędników skarbówki. Realne pensje wielu pracowników KAS w ostatnich latach spadły, co jest szczególnie uderzające teraz, gdy inflacja przekracza 10 proc., a rząd podniósł fundusz płac w budżetówce zaledwie o 4,4 proc. Stąd Związkowa Alternatywa w KAS domaga się podwyżki wynagrodzeń zasadniczych o co najmniej 20 proc. i realizacji zaległej uchwały modernizacyjnej.

Cały tekst można przeczytać tutaj: https://krytykapolityczna.pl/kraj/protest-krajowa-administracja-skarbowa-szumlewicz