Tym razem w programie Piotra Szumlewicza, Czas na związki, lider Związkowej Alternatywy Kierowców w Kołobrzegu, Dariusz Pawelczak opowiadał o fatalnych warunkach pracy w kołobrzeskim transporcie miejskim, a przewodnicząca Związkowej Alternatywy w ZUS, Ilona Garczyńska mówiła o kolejnych manipulacjach pracodawcy.